O Firmie

Podkarpacki Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy i Doskonalenia Kadr BHP DELTA jest nowoczesną i dynamiczną firmą oferującą usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od ponad 10 lat rozwijamy się, aby zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie w organizowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach współpracy oferujemy:

  • Stały nadzór BHP
  • Szkolenia wstępne BHP (w siedzibie klienta i w naszym ośrodku szkoleniowym)
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych, inżynieryjno – technicznych i kierujących pracownikami (w formie tradycyjnej i e-learningowej)
  • Szkolenia dla operatorów wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi i dźwigów towarowo – osobowych
  • Przeglądy i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty)
  • Sprzedaż artykułów BHP (obuwie, odzież robocza, rękawice, sprzęt do pracy na wysokości, itp.)
  • Serwis zwyżek, wózków widłowych, podestów ruchomych załadowczych, HDS, suwnic
  • Przeglądy konserwacyjne oraz uczestnictwo przy badaniach Urzędu Dozoru Technicznego
  • Montaż podestów ruchomych załadowczych na samochodach